JordaniŽ

In Salt JordaniŽ staat het doveninstituut , geleid door broeder Andrew.
Het instituut draait grotendeels op giften en vrijwilligers.

Het Heilige Land instituut voor Doven voorziet in revalidatie, onderwijs,
beroepsopleiding en andere vormen van dienstverlening aan dove en gehandicapte personen en groepen.
Het instituut is hen behulpzaam bij hun ontwikkeling tot geÔntegreerde, zelfstandige en
gewaardeerde leden van de maatschappij.

Deze doelstelling wordt bevorderd door het opleiden van al of niet gehandicapte
personen die hetzelfde doel nastreven.

Het Instituut begon in 1964 als een kleine school voor dove kinderen.
Sindsdien heeft het zich voortdurend uitgebreid, in het verlangen om de grote
nood in JordaniŽ en in het Midden Oosten te helpen verlichten.

Op het ogenblik functioneren vijf afdelingen onder de auspiciŽn van het instituut.
Iedere afdeling is gespecialiseerd op een bepaald gebied van onderwijs, opleiding en
zorg voor dove en gehandicapte kinderen.

Deze specialisatie helpt het instituut om een bredere dienstverlening te kunnen
bieden terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van het werk verbetert,en de hoeveelheid
werk vergroot wordt.

In de afgelopen jaren hebben velen deelgenomen aan deze activiteiten en
overvloedig hulp geboden. Als administratie, personeel, cliŽnten, leerlingen en vrienden zijn
we daar geweldig dankbaar voor.

Klik voor uitgebreide informatie
de pagina’s over JordaniŽ